Kontakt

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
v skratke SVT, s.r.o.

Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: svt(at)svt.sk

História

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. v skratke SVT, s.r.o. vznikla 15. 5. 1992. Spoločnosť bola založená v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, ako nástupnícka organizácia predchádzajúcej príspevkovej organizácie Spišské výstavné trhy za účelom zachovania a rozvíjania výstavníckej tradície v meste.  

K začiatku leta v Spišskej Novej Vsi neodmysliteľne patrili trhy. Od roku 1968 trochu iné, ako bývalo zvykom. Práve ten rok, možno celkom logicky v období očakávaného politického odmäku bol rokom štartu podujatia, ktoré bolo mnoho rokov alternatívou iným výstavným a veľtržným podujatiam so zameraním na bývanie, nábytok a spotrebný tovar na Slovensku aj v Čechách.

Pre účely organizovania a realizácie podujatia bola zriadená rovnomenná príspevková organizácia Spišské výstavné trhy. Táto v priebehu niekoľkých rokov dokázala výstavu stabilizovať na nadregionálnej, ba nadnárodnej úrovni.

Hoci v meste neboli objekty a priestory špeciálne určené na výstavnícke účely, vystavovateľmi a návštevníkmi akceptované provizóriá ponúkli tisíckam, ba za tie roky stotisícom (podľa existujúcich štatistík takmer 500.000 platiacich návštevníkov) možnosť vybrať si a nakúpiť z bohatej ponuky tovarov, alebo sa len pohľadom pokochať paletou vecí, ktorá v bežnom predaji nebola takou samozrejmou. Veľkoryso aranžované priestory základných škôl a neskôr športových objektov vytvárali kulisu takmer kompletnej prezentácii producentov nábytku, nábytkových doplnkov, bytového textilu, odevov, obuvi, módnych doplnkov, spotrebnej chémie, potravín a iných výrobkov. Výstava sa časom stala tradíciou a výrobcovia z celého Československa považovali za vhodné, ale aj účelné prezentovať sa a predávať svoje produkty na severovýchode krajiny – v našom meste. Spišskému trhu – viac podujatiu ľudovej zábavy, ako obchodu – vyrástla paralela, ktorej cieľom bolo ponúknuť kvalitatívne inú formu obchodných kontaktov. Síce v netrhovom prostredí, ale s identifikovateľnými znakmi vzťahov ponuky a dopytu. Samozrejme dopyt prevyšoval ponuku, a tak sa aktéri tohto stretnutia – výrobcovia a predajcovia na jednej strane a kupujúci na strane druhej rozchádzali zvyčajne spokojní. Prví všetko predali a druhí našli a kúpili, čo inde a inokedy márne hľadali.

Podujatie, ktoré viac ako polovicu obdobia svojej doterajšej existencie malo výrazný politický akcent, napokon prežilo aj zásadné ekonomické zmeny najmä vďaka jeho primárnej funkcii, ktorou je vytvorenie prostredia pre marketingovú komunikáciu v jej najkomplexnejšej podobe. Formujúce sa trhové prostredie priradilo výstave nové dimenzie, nové možnosti a šance, ale aj možné ohrozenia. Pre výrobné a obchodné subjekty je v súčasnosti určujúcou ekonomická efektívnosť. V bližšom alebo vzdialenejšom, ale vždy v reálnom časovom horizonte prirodzene očakávajú návratnosť investície. Z tohto pohľadu po počiatočnom výstavníckom boome nastalo prechodné obdobie recesie. Ekonomicky slabý región Spiš v kontexte iných výstav a veľtrhov, ktoré vyrastali ako huby po daždi na celom Slovensku, nebol dostatočným lákadlom pre nemalú investíciu.

Napriek tomu a vďaka mnohým opatreniam organizátora (úsporné a racionalizačné opatrenia, ústretová cenová politika voči vystavovateľom, dlhodobo nízke ceny vstupeniek a distribúcia množstva voľných vstupeniek pre návštevníkov) Spišské výstavné trhy stále existujú a sú stabilnou súčasťou kalendára výstav a veľtrhov na Slovensku. Trochu nešťastný názov „trhy“ ich v očiach neznalých občas síce degraduje na jarmočné podujatie, keď ich stotožňujú so Spišským trhom, organizátor však verí, že si zachovajú priazeň vystavovateľov a návštevníkov ako výstava, ktorá je v duchu tradície prezentovanej ľudovou múdrosťou „postav dom, zasaď strom ...“ svojim tematickým zameraním orientovaná na rodinu a bývanie v tých najširších súvislostiach.

Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.