Kontakt

SVT, s.r.o.
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: info(at)svt.sk

Služby

Výstavy a veľtrhy

 • organizácia a realizácia autorských výstav a veľtrhov
 • organizácia a realizácia výstav a veľtrhov podľa želania
 • oficiálne účasti
 • organizačné a realizačné zabezpečenie expozície
 • organizačné a realizačné zabezpečenie expozície klienta na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike podľa želania klienta
 • organizačné a realizačné zabezpečenie expozície na výstavách a veľtrhoch v SR na základe marketingovej štúdie SVT, s.r.o.
 • organizačné a realizačné zabezpečenie expozície klienta na výstavách a veľtrhoch v zahraničí podľa želania klienta
 • architektonický a výtvarný návrh atypickej expozície na výstavách a veľtrhoch v zahraničí na základe marketingovej štúdie SVT, s.r.o.
 • s ohľadom na potreby a špecifické požiadavky klienta, spracovanie projektu organizovanie pasívnych návštev výstav a veľtrhov
 • burzy práce, vzdelávania a iné podujatia podobného typu v SR alebo v zahraničí podľa želania klienta formou komplexného, alebo čiastočného servisu
 • konferencie, work-shopy a iné podujatia podobného typu v SR, alebo v zahraničí podľa želania klienta formou komplexného, alebo čiastočného servisu

Reklamné činnosti

 • návrh a výroba reklamnej grafiky
 • návrh reklamných prvkov, návrh a sadzba tlačovín
 • tlačoviny - vizitky, visačky, terčíky, hlavičkový papier, obálky, firemné tlačivá atď.
 • prospekty, katalógy, príležitostné publikácie, reprezentačné publikácie, obaly, kalendáre, plagáty, a podobne
 • plošná grafika - menovky, firemné tabule, reklamné tabule realizované rôznymi technikami (ploter, inject, solvent, sieťotlač a pod.)
 • plastické reklamné prvky - texty, logá, symboly a pod., realizované rôznymi technikami (ploter, vodný lúč, klasické techniky)
 • priestorová reklama - pútače, reklamné objekty
 • veľkoplošná tlač – bannery, roll-upy, pop-upy, nálepky, postre, tapety
 • reklamné zvukové nahrávky - hovorené
 • hudobné kompozície
 • umiestnenie audioreklamy v médiu
 • reklamný film
 • umiestnenie reklamného filmu v médiách
 • reklamné a darčekové predmety, reklamný textil s potlačou

Výtvarné a grafické návrhy

 • kreovanie firemnej identity a image
 • spracovanie dizajn manuálu ako základného princípu jednotnej a ucelenej vizuálnej komunikácie firmy
 • návrhy interiérov a interiérotvorných prvkov

Všetky uvedené služby realizujeme formou:

 • Partial Service - čiastkové služby podľa výberu a želania klienta v súlade s inými formami služieb
 • Full Service - kompletné služby ("na kľúč")

Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.