Kontakt

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
v skratke SVT, s.r.o.

Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: svt(at)svt.sk

Úvod

Vážený partner.

Vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti, výrobnej i obchodnej sfére, pri presadzovaní sa na podnikateľskom trhu, hrá dôležitú úlohu reklama. Jednou z veľmi účinných foriem reklamy je nesporne výstavníctvo. Viacdimenzná prezentácia tovaru a služieb, nevyčerpateľné možnosti vizuálnych či akustických efektov, priamy kontakt s ponúkaným sortimentom, to sú skutočnosti, ktoré posúvajú výstavníctvo do popredných pozícií v spektre reklamných činností.

Cieľom vedenia spoločnosti a jej zamestnancov je poskytovať v oblasti výstavníctva, reklamy a všeobecne marketingovej komunikácie kvalitné služby za primeraných podmienok v regionálnom, celoslovenskom aj medzinárodnom kontexte.

Naše heslo: MYSLITE ROZUMNE - STAROSTI PRENECHAJTE NÁM!

Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.